Nyheder

Roskilde Idræts Union

Beskrivelse

Roskilde Idræts Union (RIU) blev stiftet den 26. november 1926 som en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Roskilde Kommune.

RIU har i dag 76 lokale idrætsforeninger som medlemmer og disse tæller mere end 39.500 medlemmer.

Bestyrelsen for RIU består af ni medlemmer og som vælges af repræsentantskabet, som er RIU’s øverste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne har alle personlige relationer til flere forskellige idrætsforeninger i kommunen.

RIU’s formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne i Roskilde Kommune, og derved varetage de tilsluttede idrætsforeningers generelle idrætspolitiske interesser i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger i overensstemmelse med RIU’s vedtægter, herunder at koordinere den fælles udnyttelse af de kommunale inden- og udendørs anlæg, og at bistå de tilsluttede foreninger ved forhandlinger med Roskilde Kommune på en sådan måde, at RIU’s medlemmers interesser samlet tilgodeses i videst muligt omfang.

Kontaktpersoner

Foreningsoplysninger

Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15

4000 Roskilde

CVR nr.: 77984216

Hjemmeside: http://www.riu.dk

Mailadresse: riu@riu.dk

Telefonnummer: 46 35 40 72

Aktiviteter og hvor de afholdes

Aktiviteter:

  • Idræt

Bookede lokationer:

Kort